การเข้า Control Panel

การเข้าใช้งาน Control Panel Plesk 9

เริ่มต้นเข้าสู่ Control Panel Plesk  พิมพ์  Url : https://61.19.248.2x:8443  (ตัวอย่าง)
หรือผ่านชื่อโดเมน https://hostingdynamo.com:8443

 สำหรับผู้ที่ใช้งานบน Internet Explorer Version 7 (IE7)

 เลือก  Continue to this website (not recommened) Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ User และ Password จากผู้ให้บริการ (ทางเราจะส่งให้ทาง Mail)

 เมื่อใส่แล้ว กด Log in

*** ถ้าท่านติด Firewall ใน Router,  Windows Firewall,  Antivirus หรือ Network ใน องค์กร ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าได้ครับ

Port ที่ใช้ คือ 8880 สำหรับ http และ 8443 สำหรับ https